Çalışma Alanlarım

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Duygudurum Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Bozukluk)
 • Yıkıcı Davranış Bozuklukları (Karşıt olma Karşı Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu)
 • Anksiyete Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Ayrılık Anksiyetesi Bozukluğu)
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Uyum Bozuklukları
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Psikotik Bozukluklar
 • Dışa Atım Bozuklukları (Gece alt ıslatma, kaka kaçırma)
 • Zorlu Yaşam Olayları (Ebeveyn kaybı, Boşanma, Akran Zorbalığı, Kardeş Doğumu, Taşınma, Okul Değişikliği vb.)
 • Çocukluk Çağına Özgü Gelişimsel Sorunlar (Tuvalet Eğitimi, Kreşe Uyum Süreci vb.)
 • Ergenlik Dönemi Kimlik Sorunları
 • Cinsel Kimlik Bozuklukları
Logo